Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Gospodarka > Nowy podatek

Cechy leasingu finansowego

Leasing finansowy został w piśmiennictwie wyróżniony w opozycji do leasingu operacyjnego. Podstawową cechą różniącą oba rodzaje leasingu jest obowiązek przeniesienia na korzystającego własności rzeczy po upływie czasu trwania oznaczonego w umowie. Korzystający może zażądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu okresu podanego w umowie leasingu. Strony mogą w umowie określić inny termin niż podany wyżej, wynikający z przepisów prawa cywilnego. W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu po upływie okresu trwania umowy, albo po jej wypowiedzeniu przez jedną ze stron bądź wygaśnięciu z innej przyczyny wraca do prawowitego właściciela, czyli do firmy leasingowej. Z reguły firma leasingowa sprzedaje przedmiot na rynku wtórnym, co nie zawsze jest opłacalne. Stąd też leasing finansowy jest dość często spotykany w obrocie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.