Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Biznes > Wygaśnięcie leasingu z powodu utraty

Cena minimalna i maksymalna

Zarządzenie może przewidywać ceny minimalne lub maksymalne na określone usługi lub towary. Cena minimalna i maksymalna wynikająca z zarządzenia ma pierwszeństwo przed ceną ustaloną w umowie. Jeśli umowna cena ustalona przez sprzedawcę i kupującego przekracza wysokość ceny maksymalnej, albo jest niższa do ceny minimalnej rodzi to pewne obowiązki po stronie sprzedawcy bądź kupującego. Zapłata przez kupującego ceny niższej od ceny minimalnej powoduje, że ma on obowiązek dopłaty różnicy na rzecz sprzedawcy. Z kolei w przypadku, gdy cena ustalona w umowie sprzedaży jest wyższa od ceny maksymalnej konieczne jest zwrócenie różnicy między ceną maksymalną a ustaloną w umowie sprzedaży. Bierze się pod uwagę treść zarządzenia odnośnie do ceny minimalnej lub maksymalnej obowiązującego w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży. Roszczenie o zwrot różnicy ceny lub dopłatę przedawnia się z upływem roku od dnia zapłaty. Prawo nie wygasa, ale nie można dochodzić go na drodze sądowej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.