Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Biznes > Oddanie przedmiotu leasingu osobie trzeciej

Charakter i treść wpisów do CEIDG

Wpisy do CEIDG zawierają szereg informacji na temat przedsiębiorcy (firma przedsiębiorcy, nr PESEL, data urodzenia, REGON, NIP), w tym również dotyczące jego osoby, niekoniecznie związane z prowadzeniem działalności. Przykładem jest obywatelstwo polskie i inne obywatelstwa, jakie posiada oraz oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania. Treść wpisu do CEIDG obejmuje również datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej i określenie jej przedmiotu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. We wpisie umieszcza się także informację o istnieniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności i tym podobne. Informacje można podzielić na dotyczące ściśle prowadzonej działalności, wnioskodawcy jako przedsiębiorcy oraz jako osoby fizycznej. Wpisy w CEIDG mają charakter konstytutywny, co oznacza, że tworzą pewien stan prawny, a nie go potwierdzają. Wraz z wpisem osoba fizyczna jest uznawana za przedsiębiorcę w świetle prawa.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.