Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Podatki > Zasiłki i zapomogi zwolnione z podatku

Główne obowiązki agenta i zleceniodawcy

Obowiązki agenta i zleceniodawcy zostały ściśle określone w przepisach prawa cywilnego i są to jedne z niewielu przepisów mające charakter bezwzględnie wiążący. Oznacza to, że wszelkie postanowienia umowne sprzeczne z ich treścią są nieważne, a w ich miejsce stosuje się wspomniane przepisy prawa. Do podstawowych obowiązków agenta należy przekazywanie informacji mających znaczenie dla zleceniodawcy i przestrzeganie jego wskazówek, które są uzasadnione w danych okolicznościach. Agent jest też zobowiązany do podejmowania czynności niezbędnych do ochrony praw zleceniodawcy. Z kolei zleceniodawca ma obowiązek przekazywania dokumentów i informacji potrzebnych mu do właściwego wykonania umowy agencyjnej. Do obowiązków zleceniodawcy należy też zawiadamianie agenta o przyjęciu bądź odrzuceniu propozycji zawarcia umowy, a także o niewykonywaniu umowy zawartej przez agenta w ramach pośrednictwa.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.