Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Biznes

Używanie a zmiana przeznaczenia przedmiotu leasingu

Korzystający ma prawo do używania przedmiotu leasingu, albo w zależności od umowy leasingu także do pobierania z niego pożytków. Przykładem jest leasing nieruchomości. Korzystający może w części nieruchomości urządzić biuro i prowadzić działalność gospodarczą, a drugą część (np. wyodrębniony lokal) wynająć znajomemu prowadzącemu inną działalność użytkową. Czynsz najmu będzie pożytkiem. Strony powinny uregulować kwestię uzyskiwania pożytków w umowie leasingu. Sposób korzystania przez leasingobiorcę z rzeczy oddanej w leasing również powinien być określony w umowie. Gdyby jednak strony świadomie lub nieświadomie nieuregulowały tej kwestii znajdu

Wady przedmiotu leasingu

Wady przedmiotu leasingu mogą mieć charakter fizyczny lub prawny. Leasingodawca, czyli firma leasingowa nie ponosi odpowiedzialności za żadne z nich, jeśli wad te nie powstały w wyniku okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności. Nie można wyłączyć całkowicie odpowiedzialności finansującego w umowie, ponieważ byłoby to naruszeniem równorzędności podmiotów stosunku prawnego i działałoby zdecydowanie na niekorzyść leasingobiorcy. Uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące względem sprzedawcy przechodzą na leasingobiorcę już z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze sprzedawcą. Wyjątkiem jest uprawnienie do odstąpienia do umowy s

Utrzymanie rzeczy przez leasingobiorcę

Leasingobiorca jest stroną umowy leasingu uprawnioną do korzystania z przedmiotu oddanego w leasing, albo do korzystania i pobierania z niego pożytków. Zakres korzystania określa umowa leasingu. Korzystający ma pewne obowiązki względem leasingodawcy. Przepisy prawne chroniące leasingodawcę, który jest właścicielem przedmiotu prawnego, przewidują pewien ważny obowiązek spoczywający na korzystającym. Mowa o obowiązku utrzymywania rzeczy w należytym stanie. W ramach wspomnianej powinności leasingobiorca powinien dokonywać konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w niepogorszonym stanie. Korzystający powinien także ponosi ciężary związane z posiadaniem rze