Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Rękojmia sprzedawcy za wady

Rękojmia za wady jest odpowiedzialnością sprzedawcy względem kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną bądź prawną. Wada fizyczna rzeczy polega na tym, że rzecz sprzedana jest niezgodna z umową. Niezgodność może być rozumiana w różny sposób. Najczęściej będzie ona dotyczyła braku właściwości, które powinna mieć, albo o których sprzedawca zapewnił kupującego. Niezgodność rzeczy sprzedanej z umową może dotyczyć także tego, że nie nadaje się ona do celu, w którym kupujący kupił sprzedawcę (np. konsument chciał kupić pralkę, żeby prać jedwab i inne delikatne materiały, a nabyte urządzenie tego nie umożliwia). Czwarty przypadek

Klauzula wyłączności sprzedaży – na czym polega?

W umowie sprzedaży można zastrzec, że sprzedawca nie będzie dostarczał rzeczy określonego rodzaju innym osobom, albo w taki sposób, że kupujący będzie jedynym odprzedawcą zakupionych rzeczy. Trzeba przy tym określić obszar, w którym będzie realizowane uprawnienie do wyłącznego odprzedawania zakupionego towaru. W przypadku umieszczenia takiej klauzuli w umowie sprzedaży sprzedawca nie może zawierać umów sprzedaży, które mogłyby naruszyć wspomnianą wyłączność. Chodzi tu zarówno o bezpośrednie, jak i pośrednie zawieranie umów sprzedaży. Można zatem wyróżnić dwa rodzaje klauzuli wyłączności sprzedaży. Pierwsza dotyczy dostarczania rzeczy przez sprzedawc

Wydanie sprzedanej rzeczy

Wydanie sprzedanej rzeczy powinno nastąpić w terminie umówionym z kupującym w umowie sprzedaży. Niemniej ustawodawca przewidział semiimperatywną normę na rzecz konsumentów. Sprzedawca ma obowiązek wydać rzecz konsumentowi niezwłocznie i nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Strony mogą ustalić inny termin, ale nie może on być dłuższy niż podany wyżej. Na tym polega semiimperatywny charakter normy, że ma ona chronić konsumenta przed niekorzystnymi postanowieniami umowy z przedsiębiorcą. Gdyby przedsiębiorca opóźniał się z wydaniem rzeczy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin. Jeżeli mimo wyznaczenia nowego terminu sprzedawca nie wyda rzeczy kupuj