Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Zasiłki i zapomogi zwolnione z podatku

Polskie prawo podatkowe przewiduje liczne ulgi podatkowe, szczególnie dla osób w trudnej sytuacji. Od podatków zwolnione są między innymi dochody uzyskane z zapomóg czy zasiłków. Osoby otrzymujące tego typu zapomogi nie muszą ich wykazywać w swoim oświadczeniu PIT. Pieniądze te nie generują bowiem przychodu. Warto jeszcze przypomnieć komu przysługują zapomogi i świadczenia rodzinne. Obejmują głównie te rodziny w, których dwóch na jedną osobę nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku rodzin, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne wysokość tego zasiłku wynosi 583 zł. Zwolnione są z podatku również te osoby, które pobierają zasiłek z innego kraju eu

Kiedy uiścić podatek od spadku

Znajomość prawa podatkowego przydaje się w wielu dziedzinach życia. Mamy tu na myśli nie tylko przykre sytuacje związane z obowiązkiem płacenia podatków. Mowa również o pozytywnych aspektach w naszym życiu jakimi jest otrzymanie spadku czy darowizny. Pomijając już okoliczności, czyli śmierć osoby będącej spadkodawcą otrzymanie spadku bez wątpienia stanowi dobrą wiadomość dla wielu spośród nas. Jak jednak wszystko w naszym życiu, tak również spadek ulega opodatkowaniu. Z podatku od spadku zwolniona jest najbliższa rodzina w postaci współmałżonka, dzieci, wnuków, rodziców czy dziadków. Z ulgi tej mogą skorzystać wymienionej wyżej osoby jeśli okolicznośc

Rozliczaj się z fiskusem inaczej trafisz na listę

Ci, którzy w sposób niepoprawny rozliczają się z fiskusem mogą zacząć drżeć o swoje dobre imię. Ministerstwo Finansów planuje bowiem stworzenie specjalnej listy nieuczciwych podatników. Trwają jeszcze prace nad tym pomysłem. Wielu podatników ma jednak wątpliwości, dotyczące dostępu do danych zwartych na takiej liście. W ten sposób Ministerstwo Finansów chce zmotywować płatników do uregulowania swoich należności. Według najnowszych danych z niespłaconych podatków do budżetu państwa powinno wpłynąć nawet 35 mld zł. Jak widać deficyt w państwowym budżecie jest coraz większy, a urzędnicy sięgają po coraz nowe pomysły by deficyt ten zmniejszyć. Z drugie