Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Podatki > Jak odliczyć składki ZUS w zeznaniu podatkowym?

Koniec działalności spółki cywilnej

Rozwiązanie umowy spółki jest podstawowym sposobem zakończenia jej działalności. Wtedy wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków. Wyjątkiem od tej zasady jest zawarcie umowy spółki na dłuższy czas. Wówczas można wystąpić z żądaniem podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego. Prawo wypowiedzenia udziału przez wspólnika przysługuje w przypadku umowy spółki zawartej na czas nieoznaczony. Skorzystanie z tego uprawnienia powoduje wystąpienie ze spółki. Należy wypowiedzieć udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego, czyli kalendarzowego. Wypowiedzenie udziału może nastąpić z ważnych powodów nawet w przypadku umowy spółki zawartej na czas oznaczony. Nie można w umowie wyłączyć tego uprawnienia. Umowa spółki może natomiast przewidywać krótszy termin wypowiedzenia. Prawo wypowiedzenia udziału wspólnika przysługuje także jego wierzycielowi osobistemu, który uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi. Z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd. Trzecim przypadkiem rozwiązania spółki jest ogłoszenie upadłości wspólnika. Rozwiązanie następuje z dniem ogłoszenia upadłości.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.