Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Biznes > Cechy leasingu finansowego

Kontrolowanie przedsiębiorców

Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest przeprowadzana zgodnie z przepisami prawa polskiego, albo implementowanego do polskiego systemu prawnego prawa wspólnotowego bądź ratyfikowanej umowy międzynarodowej. Prawo wspólnotowe jest stosowane bezpośrednio, albo pośrednio, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w polskim systemie prawa. Z kolei ratyfikowane umowy międzynarodowe są częścią polskiego prawa, a w razie kolizji z ustawą mają pierwszeństwo, chyba że do ich udzielenia nie była potrzebna zgoda parlamentu wyrażona w ustawie. Zakres przedmiotowy kontroli nie jest dowolnie określany przez organy przeprowadzające kontrolę. Co więcej, w razie wyrządzenia szkody przez organ w czasie wykonywania kontroli przedsiębiorcy należy się odszkodowanie. W czasie kontroli sprawdza się między innymi czy przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane w prawie (np. dla działalności regulowanej, dla koncesji) oraz czy przestrzega obowiązków nałożonych na niego w ustawie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.