Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Przedsiębiorstwa > Drogie sushi

Kto może wstrzymać prowadzenie działalności?

Wstrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej jest środkiem egzekucyjnym stosowanym w administracji publicznej w przypadku, gdy przedsiębiorca wykonuje działalność niezgodnie z przepisami ustawy, albo stwarza zagrożenie. Wspomniane zagrożenie może dotyczyć życia, zdrowia, mienia w znacznych rozmiarach, albo środowiska. W przypadku wystąpienia choćby jednej ze wspomnianych przesłanek organ wykonawczy gminy zawiadamia organy administracji publicznej. Organem wykonawczym jest w zależności od gminy wójt, burmistrz, albo prezydent miasta. Zawiadomione o niebezpieczeństwie i nieprawidłowym wykonywaniu działalności gospodarczej organy powinny natychmiast podjąć niezbędne czynności. Jeżeli natomiast organ wykonawczy nie może zawiadomić właściwych organów, może on w drodze decyzji nakazać wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, ale nie dłuższy niż 3 dni. Środek egzekucyjny ma charakter proporcjonalny i subsydiarny.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.