Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Oszczędności > Polacy- więcej długów niż oszczędności

Obliczanie prowizji dla agenta

Zasadniczo sposób obliczania prowizji powinien być określony w umowie agencyjnej. Gdyby nie ustalono wysokości lub sposobu jej określenia należy zastosować stawki przyjęte w stosunkach danego rodzaju i w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Agentowi przysługuje prawo do żądania prowizji od umów, które zostały zawarte w okresie trwania umowy agencyjnej pod warunkiem, że do zawarcia doszło w ramach jego działalności, albo jeżeli zostały zawarte z klientem, którego on wcześniej pozyskał. Poza tym, agentowi może przysługiwać prowizja także za umowy zawarte po rozwiązaniu stosunku agencyjnego. Trzeba tylko udowodnić, że propozycja zawarcia umowy została skierowana do agenta lub zleceniodawcy przed rozwiązaniem umowy agencji oraz że nastąpiło to albo w wyniku działań agenta, albo ze strony klienta, którego on wcześniej pozyskał. W przeciwnym razie nie może domagać się wynagrodzenie, bo jest ono nienależne w świetle prawa. Ciężar dowodu spoczywa na agencie domagającym się zapłaty od przedsiębiorcy dającego zlecenie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.