Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Oszczędności > Oszczędzaj na potrzeby swojego dziecka

Odpowiedzialność hotelarzy

Hotelarz jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę, która korzysta z usług hotelu. Gość nie może jednak żądać naprawienia szkody w przypadku, gdy jest ona konsekwencją właściwości rzeczy, siły wyższej, albo powstała z winy poszkodowanego, jej osoby towarzyszącej, odwiedzającego lub pracownika. Odpowiedzialność osoby utrzymującej zarobkowo hotel jest ograniczona czasowo (okres korzystania przez gościa z usług hotelu). Co więcej, aby móc domagać się naprawienia szkody, rzecz musi zostać powierzona hotelarzowi lub jego pracownikowi, albo umieszczona w miejscu wskazanym przez te osoby lub przeznaczonym na ten cel (np. sejf). Odpowiedzialność rozciąga się na krótki, zwyczajowo przyjęty okres poprzedzający korzystanie z usług hotelowych lub następujący potem, jeśli tylko rzeczy zostały powierzone hotelarzowi lub jego pracownikowi, albo umieszczone w odpowiednim miejscu. Odpowiedzialność nie rozciąga się na żywe zwierzęta i pojazdy mechaniczne. W tych dwóch przypadkach konieczne jest zawarcie umowy przechowania z hotelarzem. W przeciwnym razie nie można żądać naprawienia szkody, np. z tytułu uszkodzenia samochodu zaparkowanego przed hotelem. Nie jest możliwe wyłączenie, albo ograniczenie odpowiedzialności, co zdarza się np. poprzez zawieranie umów, albo wywieszanie ogłoszeń.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.