Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Gospodarka > Jakie są zadania CEIDG?

Ograniczona odpowiedzialność hoteli

Ustawodawca wprowadził dwa ważne limity odpowiedzialności hoteli za szkody w związku z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez gościa do hotelu. Pierwszy limit jest ustanowiony na poziomie 100 – krotnej należności za mieszkanie dostarczone gościowi hotelowemu. Bierze się pod uwagę cenę za dobę pobytu. Drugi limit dotyczy poszczególnych rzeczy wchodzących w skład majątku wniesionego do hotelu przez gościa. Odszkodowanie za jedną rzecz nie może przekroczyć pięćdziesięciokrotnej wysokości należności za dostarczone mieszkanie licząc za jedną dobę. Limity nie znajdują zastosowania w trzech przypadkach, a mianowicie wtedy gdy hotelarz nie przyjął rzeczy na przechowanie bądź odmówił przyjęcia, mimo że miał obowiązek je przyjąć. Druga sytuacja dotyczy rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej z jego strony, co doprowadziło do szkody w mieniu gościa. Trzecia sytuacja jest analogiczna, ale dotyczy pracownika zatrudnionego w hotelu. Pewne rzeczy muszą być przyjęte przez hotelarza na przechowanie. Mowa o pieniądzach, papierach wartościowych i cennych przedmiotach, w tym kosztownościach, przedmiotach o wartości naukowej lub artystycznej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.