Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Ekonomia > Godzina dla Ziemi

Opłaty skarbowe a koncesja

Opłata skarbowa jest pobierana zarówno z tytułu udzielenia koncesji i jej zmiany, jak i za udzielenie promesy. W przypadku, gdy koncesja została udzielona w trybie przetargu za udzielenie koncesji należy pobrać opłatę zadeklarowaną przez przedsiębiorcę w złożonej ofercie. Jeżeli kilku przedsiębiorców zadeklarowało taką samą opłatę, to organ koncesyjny wzywa ich do ponownego zadeklarowania wysokości opłaty, a następnie wybiera korzystniejszą ofertę. Opłata skarbowa powinna być wniesiona na rachunek organu koncesyjnego. Odrębne przepisy w ustawie, gdzie znajdują się regulacje dotyczące konkretnego rodzaju koncesji mogą jednak przewidywać odmienny tryb uiszczenia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa jest dochodem budżetu Skarbu Państwa. Jej wniesienie jest warunkiem niezbędnym do udzielenia koncesji. W zamian za dokonanie opłaty zostaje wydana odpowiednia decyzja administracyjna.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.