Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Biznes > Oddanie przedmiotu leasingu osobie trzeciej

Poręczenie w obrocie gospodarczym

Umowa poręczenia pełni ważną rolę w obrocie gospodarczym jako jedna z form zabezpieczenia wierzytelności. Umowa jest zawierana między poręczycielem a wierzycielem. Poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik tego nie uczynił. Oświadczenie poręczyciela musi zostać zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. Poręczenie za dług osoby, która nie miała zdolności do czynności prawnych, a zatem nie mogła się do niczego zobowiązać, powinno być spełnione przez poręczyciela. Wyjątkiem są sytuacje, gdy w chwili poręczenia nie wiedział o tej okoliczności, ani nie mógł się o tym z łatwością dowiedzieć. Poręczyciel może poręczyć za dług przyszły, tylko że jego wysokość musi być z góry oznaczona. Bezterminowe poręczenie za dług przyszły może zostać odwołane w każdym czasie, ale poręczyciel traci je z momentem powstania długu. Zakres zobowiązania poręczyciela jest taki sam, jak zakres zobowiązania dłużnika. Czynności prawne dokonane przez dłużnika z wierzycielem po powstaniu poręki nie mogą spowodować zwiększenia zobowiązania poręczyciela. W przypadku, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia poręczyciel powinien być o tym niezwłocznie zawiadomiony przez wierzyciela. Odpowiada on jak współdłużnik solidarny, ale strony mogą w umowie poręczenia zastrzec inaczej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.