Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Gospodarka > Punkt kontaktowy dla przedsiębiorców

Prowadzenie spraw spółki cywilnej

Każdy wspólnik ma prawo, a zarazem obowiązek do prowadzenia spraw spółki. Wcześniejsza uchwała wspólników nie jest wymagana w przypadku prowadzenia spraw, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. W przypadku, gdy przed zakończeniem spraw choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwił się jej prowadzeniu, konieczne jest podjęcie uchwały wspólników. Do wykonania nagłej czynności, której niewykonanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty również nie jest potrzebna wcześniej podjęta uchwała wspólników. Każdy wspólnik może reprezentować spółkę w takich granicach, w jakich jest on uprawniony do prowadzenia jej spraw. Wspólnicy mogą jednak ustalić inaczej w umowie spółki lub w uchwale. Udziały w zyskach i w stratach są niezależne od rodzaju i wartości wkładu. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach. W takim samym stopniu uczestniczy on w stratach spółki. Niemniej wspólnicy mogą inaczej określić w umowie spółki stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Jest możliwe zwolnienie niektórych z udziału w stratach. Nie ma natomiast możliwości wyłączenia wspólnika od udziału w zyskach. Jeżeli nie wiadomo, jaki jest udział w stratach wspólnika, to w razie wątpliwości przyjmuje się, że jest on taki sam jak udział w zyskach.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.