Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Biznes > Rozrywkowe inwestycje

Przedsiębiorcy zagraniczni w Polsce

Przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź z państw członkowskich EFTA i innych państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak polscy obywatele. Niemniej należy dodać, że warunkiem korzystania ze swobody przedsiębiorczości jest umowa zawarta przez państwo siedziby przedsiębiorcy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi. Przedsiębiorcy z innych państw są w nieco gorszej sytuacji. Musza oni najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenie na pobyt czasowy. Do podejmowania i wykonywania działalności w Polsce na takich samych zasadach, jak obywatele polscy mają prawo także posiadacze ważnej Karty Polaka, a także osoby korzystające z ochrony czasowej, posiadające status uchodźcy bądź posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.