Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Ekonomia > Godzina dla Ziemi

Roszczenia gości hotelowych

Gość hotelowy może mieć roszczenie o naprawienie szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy, jakie zostały wniesione do hotelu. Nie przysługuje ono jednak bezterminowo. Roszczenie wygasa w przypadku, gdy gość nie zawiadomi hotelarza niezwłocznie o szkodzie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przez hotelarza, albo w przypadku, gdy przyjął on rzecz na przechowanie na podstawie umowy. Wygaśnięcie roszczenia powoduje, że przestaje ono istnieć. Przedawnienie roszczenia powoduje natomiast, że uprawniony traci możliwość jego skutecznego dochodzenia na drodze sądowej. Roszczenia o naprawienie szkody przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o szkodzie (a tempore scientae), ale nie później niż z upływem roku od dnia, w którym gość przestał korzystać z usług hotelu (a tempore facti). Termin biegnie więc dwutorowo.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.