Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Finanse > Roszczenia gości hotelowych

Roszczenia odszkodowawcze – prawo kupującego

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Może on żądać także naprawienia szkody, którą poniósł z powodu zawarcia umowy sprzedaży. Ważne jest to, aby kupujący nie wiedział o istnieniu wady fizycznej w momencie sprzedaży. Nie jest natomiast istotne, czy wada powstała z powodu okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Kupujący może też żądać obniżenia ceny i w takim przypadku przysługuje mu także roszczenie o naprawienie szkody. Naprawienie szkody może nastąpić poprzez żądanie zwrotu kosztów zawarcia umowy oraz kosztów odbioru, przewozu, przechowania i ubezpieczenia. Roszczenie obejmuje także dokonane nakłady na rzecz, z których kupujący nie odniósł żadnych korzyści.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.