Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Finanse > Odpowiedzialność hotelarzy

Rozliczenia przedsiębiorców – tylko w banku

Przedsiębiorcy dokonujący lub przyjmujący płatności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mają obowiązek dokonywania ich za pośrednictwem rachunku bankowego. Obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca. Nie dotyczy on zatem obrotu konsumenckiego, a jedynie profesjonalnego. Drugą przesłanką jest przekroczenie jednorazowej wartości transakcji równowartości kwoty 15 tys. euro. Obie przesłanki muszą wystąpić łącznie, żeby zaistniał obowiązek dokonania rozliczenia za pośrednictwem rachunku bankowego. Bank nie oznacza spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej. Niemniej, ustawodawca dopuszcza możliwość dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku prowadzonego przez SKOK-i. Obecnie praktyką jest dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem rachunku, co jest związane z pewnością obrotu. W razie wątpliwości można przedłożyć potwierdzenie nadania przelewu, albo inny tym podobny dokument. W przypadku wręczania gotówki bez pokwitowania może być problem z udowodnieniem dokonania zapłaty.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.