Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Kredyty hipoteczne > Kredyt hipoteczny na podstawie analizy własnych finansów

Spółka cywilna – ogólne zasady

Spółka cywilna jest zawierana przez wspólników, którzy dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego działając poprzez wniesienie wkładów lub inny określony w umowie sposób. Umowa spółki powinna zostać stwierdzona pismem. Wkład wspólnika może mieć formę rzeczową (np. wniesienie prawa własności), albo polegać na przeniesieniu innych praw lub na wykonywaniu usług. Wkłady wspólników mają jednakową wartość, choć domniemanie to może być obalone poprzez ustalenie w umowie innych wartości. W przypadku, gdy wspólnik zobowiązał się, że wniesie własność rzeczy opdpowiada jak sprzedawca z tytułu rękojmi oraz w razie niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy. Z kolei w przypadku przeniesienia w celu używania, a nie na własność należy stosować odpowiednio przepisy o najmie. Zgodnie z zasadą wspólności do niepodzielnej ręki, wspólnik nie ma prawa do rozporządzania udziałem we wspólnym majątku wspólników, ani też udziałem w poszczególnych składnikach majątku spółki. Nie może on także domagać się podziału wspólnego majątku w czasie trwania spółki. Działa to w obie strony, bo jego wierzyciel również nie może żądać zaspokojenia z udziału dłużnika – wspólnika.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.