Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Kredyty hipoteczne > Restrukturyzacja kredytu hipotecznego

Szczególne cechy umowy agencyjnej

Umowa agencyjna jest oparta na zasadzie lojalności. Oznacza ona, że każda ze stron ma obowiązek zachować względem drugiej lojalności. Polega ona przede wszystkim na rzetelnym informowaniu drugiej strony o okolicznościach wpływających na wykonywanie umowy i działaniach podejmowanych w związku z umową. Domniemywa się, że agent jest upoważniony do przejmowania zapłaty za świadczenie na rzecz zleceniodawcy, przyjmowania dla niego świadczeń oraz odbierania zawiadomień i oświadczeń dotyczących wykonania umów zawartych w imieniu dającego zlecenie. Niemniej domniemanie to znajduje zastosowanie tylko w razie wątpliwości. Reguła interpretacyjna nie będzie istotna w sytuacji, gdy powyższe kwestie zostaną wyraźnie i jasno uregulowane w umowie agencyjnej. Zadaniem domniemania jest rozstrzygnięcie wątpliwości, których nie da się usunąć w wyniku interpretacji postanowień umowy zawartej między agentem a przedsiębiorcą.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.