Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Kredyty hipoteczne > Rata w kredycie hipotecznym- równa czy malejąca?

Treść i charakter wpisu do książki kontroli

Treść wpisu dokonywanego przez organ przeprowadzający kontrolę powinien zawierać określenie organu oraz upoważnienia do kontroli. Z treści wpisu musi jasno wynikać, jaki był zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli oraz kiedy została wszczęta i zakończona. W treści wpisu do książki kontroli umieszcza się także zalecenia pokontrolne oraz określa się zastosowane środki pokontrolne. Należy uzasadnić brak zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli oraz uzasadnienie przeprowadzenia kontroli. Należy uzasadnić też przedłużenie czasu trwania kontroli i przerwy, jeżeli wspomniane zdarzenia miały miejsce. Przedsiębiorca powinien natomiast umieszczać w książce kontroli wpisy informujące o wykonaniu pokontrolnych zaleceń, albo wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli, albo inny organ. Należy dodać, że zalecenia pokontrolne mogą być uchylone przez organ nadrzędny nad organem przeprowadzającym kontrolę, albo przez sąd administracyjny.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.