Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Kredyty hipoteczne > Kredyt na budowę domu w systemie gospodarczym

Umowa pożyczki w obrocie

Umowa pożyczki polega na tym, że dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy bądź rzeczy oznaczonych co do gatunku. Pożyczkobiorca zobowiązuje się jednocześnie do zwrócenia tej samej ilości pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i jakości. Umowa pożyczki opiewająca na sumę wyższą niż 500 złotych powinna zostać stwierdzona pismem.Odstąpienie od umowy przysługuje pożyczkodawcy w przypadku, gdy ma on uzasadnione wątpliwości co do zwrotu pożyczki, z uwagi na zły stan majątkowy pożyczkobiorcy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje wtedy, gdy pożyczkodawca już w chwili zawarcia umowy wiedział o złym stanie majątkowym kontrahenta, albo mógł się o tym dowiedzieć bez trudu. Roszczenie pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki (np. pieniędzy) ulega przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy zgodnie z umową przedmiot miał być wydany. Roszczenie o zwrot pożyczki przedawnia się zgodnie z zasadami ogólnymi, czyli z upływem 10 lat, a gdy pożyczkodawca jest przedsiębiorcą – z upływem 3 lat.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.