Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Pożyczki > Parabanki a ustawa anty-lichwiarska

Umowa przechowania w obrocie gospodarczym

Umowa przechowania polega na tym, że przechowawca zobowiązuje się do zachowania rzeczy ruchomej w stanie niepogorszonym, oddanej mu przez składającego na przechowanie. Logiczne jest, że nie można przechować nieruchomości. Można jedynie przekazać ją w zarząd. Przechowawcy należy się odpowiednie wynagrodzenie za przechowanie. Zwykle jest ono określone w umowie przechowania, albo w taryfie. Jeśli jednak brak takiego określenia trzeba odnieść się do stawek przyjętych w danych stosunkach. Strony mogą także ustalić, że przechowanie będzie nieodpłatne. Podstawowym obowiązkiem przechowawcy jest przechowanie rzeczy w taki sposób, w jaki się zobowiązał. Warto zatem określić tę kwestię w umowie. Jeżeli strony tego nie uczynią należy przy ocenie działań przechowawcy odnieść się do zgodności przechowania z właściwościami rzeczy i okoliczności. W umowie przechowania strony powinny określić miejsce i sposób przechowania rzeczy. Ich zmiana jest możliwa tylko w sytuacji, gdy wymaga tego ochrona rzeczy przed utratą bądź uszkodzeniem i za zgodą składającego. Uprzednia zgoda nie jest wymagana, gdy z różnych względów przechowawca nie miał możliwości jej uzyskania. Przechowawca nie może używać rzeczy bez zgody.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.