Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Oszczędności > Regularne oszczędzanie na wakacje marzeń

Utrzymanie rzeczy przez leasingobiorcę

Leasingobiorca jest stroną umowy leasingu uprawnioną do korzystania z przedmiotu oddanego w leasing, albo do korzystania i pobierania z niego pożytków. Zakres korzystania określa umowa leasingu. Korzystający ma pewne obowiązki względem leasingodawcy. Przepisy prawne chroniące leasingodawcę, który jest właścicielem przedmiotu prawnego, przewidują pewien ważny obowiązek spoczywający na korzystającym. Mowa o obowiązku utrzymywania rzeczy w należytym stanie. W ramach wspomnianej powinności leasingobiorca powinien dokonywać konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w niepogorszonym stanie. Korzystający powinien także ponosi ciężary związane z posiadaniem rzeczy. Konserwacja i naprawa rzeczy są przeważnie dokonywane przez osobę wskazaną przez leasingodawcę, jako właściciela przedmiotu leasingu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.