Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Finanse > Szczere promocje?

Wpisy do CEIDG i rejestru przedsiębiorców

Wpis do rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest podstawowym wymogiem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wpis do ewidencji jest wymagany od przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi. Z kolei spółki kapitałowe muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców. Odrębnym zagadnieniem są rejestry działalności regulowanej. Przedsiębiorca podejmujący się wykonywania działalności regulowanej ma obowiązek uzyskania wspomnianego wpisu. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej powstała na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Pełni ona funkcję ewidencyjną i informacyjną względem podmiotów organizacyjnie niepodporządkowanych administracji (np. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.