Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Kredyty hipoteczne > Negocjuj z bankiem warunki kredytu hipotecznego

Wygaśnięcie leasingu z powodu utraty

Jednym z przypadków powodujących wygaśnięcie umowy leasingu jest utrata rzeczy oddanej w leasing już po jej wydaniu. Wygaśnięcie umowy nie nastąpi mimo utraty przedmiotu oddawanego w leasing, jeżeli zdarzenie to nastąpi w wyniku okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Nie musi to być wyłączna odpowiedzialność. Można zatem uznać, że umowa leasingu wygasa tylko w przypadku, gdy odpowiedzialność ponosi tylko korzystający. Jeśli odpowiedzialność leży po stronie leasingodawcy bądź po obu stronach, umowa nie wygasa. Korzystający powinien zawiadomić finansującego niezwłocznie o utracie rzeczy. W takiej sytuacji firma leasingowa ma prawo żądania od przedsiębiorcy natychmiastowego zapłacenia wszystkich niezapłaconych rat. Kwota powinna być pomniejszona o korzyści uzyskane przez finansującego w wyniku uiszczenia rat przed terminem.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.