Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Kredyty > Kredyt hipoteczny

Zakaz działalności regulowanej – sankcja administracyjna

Działalność regulowana charakteryzuje się tym, że do jej wykonania potrzebne jest spełnianie określonych warunków określonych w przepisach prawnych. Zakaz działalności regulowanej ma na celu zapobieżenie negatywnych konsekwencji prowadzenia tego typu działalności. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej ma kompetencję do wydania decyzji o zakazie jej wykonywania. Przesłanką do wydania wspomnianej decyzji administracyjnej jest złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, nieusunięcie naruszeń warunków oraz stwierdzenie rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności przewidzianych prawem. Decyzja o zakazie działalności regulowanej jest objęta rygorem natychmiastowej wykonalności. Organ rejestrowy z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.