Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Finanse > Spółka cywilna – ogólne zasady

Zawiadomienie o kontroli

Przedsiębiorca otrzymuje zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli przez organy administracji publicznej. Niemniej od wspomnianej zasady istnieje szereg wyjątków. Zawiadomienia nie dostarcza się przedsiębiorcy, jeżeli kontrola ma być przeprowadzona w celu przeciwdziałania popełnieniu czynu zabronionego, albo zabezpieczenia dowodów popełnienia takiego czynu. Podobnie jest w przypadku przeprowadzania kontroli w toku postępowania, które jest prowadzone w oparciu o ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Istnieje jeszcze kilka innych przypadków niezawiadamiania o kontroli. W każdym razie przyczynę braku zawiadomienia umieszcza się w książce i protokole kontroli. W zawiadomieniu powinny się znaleźć oznaczenie organu oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. Treść zawiadomienia powinna objąć także określenie przedsiębiorcy i zakresu przedmiotowego kontroli.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.