Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl > Podatki > Zasiłki i zapomogi zwolnione z podatku

Zezwolenie jako decyzja uprawniająca

Zezwolenie jest decyzją uprawniającą, która nadaje przedsiębiorcy uprawnienie do wykonywania określonej działalności gospodarczej. Nie należy mylić zezwolenia z koncesją, ponieważ są to dwa różne pojęcia. Należy podkreślić, że zezwolenie jest udzielane na wykonywanie działalności gospodarczej takiej jak sprzedaż alkoholu, prowadzenie działalności związanej z grami hazardowymi, poza kasynami, a także na prowadzenie działalności związanej z obrotem instrumentami finansowymi. Inne przykłady działalności gospodarczej wymagającej zezwolenia zostały określone w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także w szeregu innych ustaw, np. w ustawie Prawo bankowe, Prawo o miarach. Zezwolenie uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej na obszarze całego kraju i przez nieokreślony czas, ale istnieje możliwość wprowadzenia wyjątków od tej zasady, jeżeli jest to uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.